Nabízím vstupní, periodické, výstupní i mimořádné prohlídky na základě písemné žádosti zaměstnavatele. Tato služba není hrazena ze zdravotního pojištění a je podmíněna písemnou smlouvou o poskytování péče mezi lékařským zařízením a zaměstnavatelem.