Řeším zdravotní potíže pacientů v celé šíři od běžných nemocí až po závažnější diagnózy.

Věnuji se diferenciální diagnostice patologických stavů, zaměřuji se zejména na interní choroby, především hypertenzní nemoc, poruchy lipidového spektra, diabetes mellitus, onemocnění štítné žlázy, ischemickou chorobu srdeční, kožní problematiku.

Zabývám se pracovně-lékařskou péčí.

Roky pečuji o klienty v domovech pro seniory a v zařízeních se zvláštním režimem.

Podrobnější informace:

Ordinace všeobecného praktického lékaře

Pracovně-lékařská péče

Péče o seniory