Od roku 2005 pečuji o seniory v Domově důchodců ve Štítech, od roku 2006 pak v Domově se zvláštním režimem se zaměřením na pacienty středních a pokročilých stádií Alzeimerovy choroby. Od roku 2008 se starám o pacienty Domova pro seniory Šumperk.

Snažím se o oboustrannou spolupráci s rodinnými příslušníky.