1988 – 1994 Všeobecné lékařství Univerzity Palackého Olomouc

1997 – atestace I. stupně z vnitřního lékařství

2005 – atestace I. stupně z všeobecného lékařství

Jsem zapojena do systému celoživotního vzdělávání lékařů

Praxe:

1994 – 1995 Kožní oddělení Šumperské nemocnice

1995 – 1996 Interní oddělení nemocnice Vítkov

1996 – 2003 Interna Zábřeh

2003 – 2004 Kardiologická ambulance

2005 – soukromá praxe praktického lékaře

jsem členem ČLK, Sdružení praktických lékařů, Společnosti všeobecného lékařství a České kardiologické společnosti